Na nároží malostranských ulic Tomášské a Letenské stojí starobylý, původně měšťanský dům U Schnellů, čp 27.V jádru gotický objekt s renesančními doplňky, dříve nazývaný U Zlatého čápa, pamatuj e jistě mnohé. V roce 1787 dům koupil kupec Tomáš Schnell, po něm nese dnes jméno. Ihned po jeho získání provedl Tomáš Schnell stavební úpravy a v roce 1811 zásadnější přestavbu pod vedením dvorního stavitele Josefa Zobela (1744-1814). Tím získal dům nynější klasicistní architektonický výraz.


V domě je od nepaměti proslavená staropražská restaurace, která pamatuje ve svých zdech mnohé slavné návštěvníky. Svého času tu sedával a nejedno viržinko vykouřil i kníže českého jeviště, herec Národního divadla v Praze, Eduard Vojan. Neměl to sem daleko, vždyť od roku 1910 bydlel v domě U Verdugu, čp. 147 u Starých zámeckých schodů. Do zdejšího hostince chodívali i Ignát Herrmann, Antonín Kláštěrský, Rudolf Friml a Karel Hašler. Se svými přáteli tady ráda poseděla i herečka Jiřina Šejbalová.